Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) is één van de acht regionale vergunninghouders voor de uitvoering van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO). De SPSZN heeft tot doel de prenatale screening binnen de regio Zuidwest Nederland te coördineren en de kwaliteit hiervan te bewaken.

Klik hier voor de organisatie, doelstellingen en taken van de SPSZN.

Klik hier voor informatie over de Raad van Toezicht.

Klik hier voor informatie over de Raad van Advies.

Klik hier voor informatie over de bureaumedewerkers.