Het hoofddoel van de 20-wekenecho (Structureel Echoscopisch Onderzoek: SEO) is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Volgens de landelijke kwaliteitseisen dient het SEO bij voorkeur tussen de 19-20 weken zwangerschapsduur te worden afgerond, maar in elk geval voor 21+0 weken.

Alleen zorgverleners die een certificaat voor het SEO hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum mogen het SEO uitvoeren. Voor het uitvoeren van het SEO bestaan landelijke kwaliteitseisen. Daarnaast zijn er ook vanuit overheidswege (RIVM) richtlijnen opgesteld over onder meer de werkomgeving, apparatuur en de uitvoering van de 20-wekenecho. Zie voor meer informatie de betreffende webpagina van het RIVM.

Kwaliteitstoetsing SEO
Klik hier voor meer informatie over kwaliteitstoetsing SEO.