De Raad van Advies is door het bestuur ingesteld en heeft tot taak het (gevraagd en ongevraagd) geven van advies aan het bestuur over zorginhoudelijke vraagstukken aangaande prenatale screening. Aan de Raad van Advies worden ter advisering vraagstukken voorgelegd die gaan over de hoofdlijnen van de inhoud en uitvoering van prenatale screening.

De Raad van Advies van de SPSZN bestaat uit:

Mevr. dr. T.E. Cohen, voorzitter, arts prenatale geneeskunde
Mevr. dr. M.S. Lunshof, vice-voorzitter, gynaecoloog
Mevr. dr. L.C.P. Govaerts, klinisch geneticus
Dhr. dr. B.J. Smit, kinderarts
Mevr. A. van der Velden-Naeije, echoscopist
Mevr. A. Stoop-Berends, verloskundige/echoscopist
Dhr. drs. F.W. van der Made, gynaecoloog