Voor 2020 zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende tarieven vastgesteld:

Counseling € 47,00

NT-meting:

Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 180,12

Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 108,74

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):

Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 157,03

Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 157,03

Eigen bijdrage Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) per test € 175,00

Serumbepaling star-shl: € 65,22