Voor 2019 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Counseling € 46,13

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) per test € 175,00

NT-meting (onderdeel combinatietest):

Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 176,96

Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 106,90

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):

Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 154,36

Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 154,36