Voor 2020 zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende tarieven vastgesteld:

Counseling € 47,00

NT-meting:

Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 180,12

Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 108,74

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):

Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 157,03

Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 157,03

Eigen bijdrage Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) per test € 175,00

Serumbepaling star-shl: € 65,22

 

De tarieven voor 2019 waren:

Counseling € 46,13

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) per test € 175,00

NT-meting (onderdeel combinatietest):

Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 176,96

Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 106,90

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):

Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 154,36

Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 154,36