Counseling wordt vergoed uit de basiszorgverzekering.

De combinatietest moet vanaf 1 januari 2015 door aanstaande ouders zelf worden betaald. Dit geldt ook voor vrouwen van 36 jaar of ouder. De combinatietest wordt alleen nog vergoed voor zwangeren met een medische en/of genetische indicatie. Soms vergoedt de aanvullende verzekering nog wel zonder medische indicatie de combinatietest. Raad de zwangere dus aan om haar zorgverzekeraar hierover te raadplegen.

De NIPT en de combinatietest dient door zwangeren zonder medische indicatie zelf betaald te worden. De NIPT en de combinatietest wordt alleen nog vergoed voor zwangeren met een medische en/of genetische indicatie. Vrouwen met een verhoogde kans bij de combinatietest krijgen de NIPT ook vergoed. Soms vergoedt de aanvullende verzekering nog wel zonder medische indicatie de NIPT / de combinatietest. Raad de zwangere dus aan om haar zorgverzekeraar hierover te raadplegen.

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek wordt vergoed uit de basiszorgverzekering.