Kwaliteitseisen voor counselors van het RIVM
Klik hier voor de door het RIVM vastgestelde kwaliteitseisen voor counselors.

Stroomschema aangepaste kwaliteitseisen scholingsronde 2019-2020 voor counselors
Op 14 november 2019 heeft het RIVM alle counselors geïnformeerd over de aanpassing in de kwaliteitseisen voor scholingsronde 2019-2020. Voor uw gemak hebben we een stroomschema opgesteld waarmee u eenvoudig kunt zien wat er van u in 2020 nog verwacht wordt.

De SPSZN heeft als regionaal centrum de verantwoordelijkheid om de volgende kwaliteitstoetsingen uit te voeren:

Counselors:
– normaantal counselinggesprekken: jaarlijks 
bijscholing prenatale screening: tweejaarlijks (een overzicht van te behalen punten vindt u op de website van het RIVM)

Zorginstellingen:
– tweejaarlijkse kwaliteitstoets volgens format kwaliteitstoets counseling (meer informatie op de website van het RIVM: klik 
hier).

Wanneer een gecontracteerde zorgverlener of zorginstelling het niet eens is met het oordeel van het regionale centrum, en onderling overleg hierover tussen regionaal centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het regionale centrum. Zie hiervoor de Algemene bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing prenatale screening op de website van het RIVM.