Door de invoering van de NIPT is de deelname aan de combinatietest sterk gedaald. Ten gevolge hiervan heeft het RIVM per 1 september 2018 de kwaliteitseisen voor de NT-echoscopist aangepast. Klik hier voor de link naar de betreffende webpagina van het RIVM. Klik hier voor het regionale NT-plan van de SPSZN. 

Klik hier voor een overzicht van zorginstellingen met een NT-contract in de regio Zuidwest Nederland.

In verband met de huidige ontwikkelingen rondom de combinatietest is het voorlopig niet mogelijk om een NT-contract aan te vragen.

De combinatietest onderzoekt vroeg in de zwangerschap (eerste trimester) of er een verhoogde kans is dat een ongeboren kind down, edwards- of patausyndroom heeft en bestaat uit twee onderzoeken:
• Een bloedonderzoek bij de zwangere, in de periode van 9 tot 14 weken (specifiek: 13 weken en 6 dagen) van de zwangerschap.
• De nekplooimeting bij het ongeboren kind. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap.

Door serumwaarden uit het bloedonderzoek te combineren met de gegevens van de nekplooimeting wordt uiteindelijk voor de zwangere een specifieke kans berekend, die haar kind heeft op down, edwards en patausyndroom.

Alleen zorgverleners die een certificaat voor de NT-meting hebben behaald en een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum, mogen de nekplooimeting uitvoeren. Meer informatie over de criteria van de beeldbeoordeling van de NT-meting vindt u hier.

Voor het uitvoeren van de nekplooimeting en voor het laboratorium dat het bloedonderzoek uitvoert gelden kwaliteitseisen: klik hier.