Nieuwsbrief 72

Op 27 november jl. verzonden wij Nieuwsbrief 71 met daarin de volgende onderwerpen: 

ALGEMEEN

 • Tijdig opladen van gegevens
 • Vertaling folders
 • Stand van zaken eerste trimester SEO
 • Tarieven prenatale screening 2020
 • Regiobijeenkomst 23 maart 2020
 • Symposium Foetale Echoscopie 26 februari 2020

COUNSELING

 • Counseling – wijziging kwaliteitseisen
 • Informatiekaart
 • NIPT nauwkeuriger dan verwacht

ECHOSCOPIE

 • SEO-beeldbeoordeling voor echoscopisten in meerdere regio’s werkzaam
 • Nieuwe SEO-leidraad van de NVOG geldt nog niet voor de screening
 • Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting aangepast
 • Kwaliteitstoets NT-meting 2019

U vindt de nieuwsbrief rechts bij Actueel / Nieuwsbrieven

Stroomschema kwaliteitseisen counseling ronde 2019-2020

Op 14 november 2019 zijn alle counselors met een kwaliteitsovereenkomst bij de SPSZN per mail geïnformeerd over de aangepaste kwaliteitseisen counseling prenatale screening. Dit betrof een bericht van het RIVM. Om makkelijk te kunnen nagaan in welke categorie u valt hebben wij een stroomdiagram opgesteld. U vindt dit schema makkelijk via deze link. Op de website vindt u de kwaliteitseisen bij de informatie over de kwaliteitstoetsing counseling onder ‘prenatale screening’.

Nieuwsbrief 71

Op 27 november jl. verzonden wij Nieuwsbrief 71 met daarin de volgende onderwerpen:

ALGEMEEN
Kerstperiode SPSZN
Inloggen in Peridos via Zorgportaal
Evaluatie regiobijeenkomst SPSZN 4 november 2019
Datum en locatie volgende regiobijeenkomst
Bericht van screeningslaboratorium star-shl

COUNSELING
Twee vacatures Raad van Advies
Informatiekaart herzien

ECHOSCOPIE
Nieuwe Astraia SEO versie 8 query beschikbaar
Nieuw SEO-protocol beeldbeoordelingen
Evaluatie casuïstiekbespreking 18 november 2019

U vindt de nieuwsbrief rechts bij Actueel / Nieuwsbrieven.

Storing NIPT-labs voorbij

Namens de kerngroep NIPT ontvingen wij het volgende bericht:

“De maximale doorlooptijd van de NIPT is weer terug naar 10 werkdagen. De laboratoria hebben de technische problemen opgelost. De betrouwbaarheid van de NIPT is gedurende de afgelopen periode niet in gevaar gekomen. Wij hopen dat u niet te veel ongemak heeft ondervonden en danken u voor uw medewerking en begrip.”

19e Casuïstiekbespreking, 18 november 2019

De 19e casuïstiekbespreking van de SPSZN vindt plaats op maandagavond 18 november 2019.

• De bijeenkomst vindt plaats in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, in zaal Melkmeisje 3.
• De zaal is open om 18.00 uur, het programma duurt van 18.30 -20.30 uur. Klik hier voor het programma.
• Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft voldoende casus voor deze bijeenkomst.
• In eerste instantie worden alleen gecontracteerde echoscopisten uitgenodigd. Later, wanneer er nog plaatsen over zijn, zullen ook counselors worden uitgenodigd voor deze casuïstiekbespreking.
• Aanmelden kan alleen via deze link.