Nieuwsbrief 68, mei 2019

Op woensdag 29 mei 2019 verzonden wij nieuwsbrief 68 met daarin de volgende onderwerpen:

Landelijke informatie
• RIVM biedt Verkenning 13 wekenecho aan
• Inhoudelijke toets counselingsvaardigheden – TrainTool
• Vacature
• Wijziging cijfers NIPT
• Basiscursus counseling
• E-learning prenatale screening
• Jaarbericht CvB
• Nieuwe folders over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho
• Combinatietest: Jaarverslag 2018 star-shl

Regionale informatie
• Algemeen: Jaarverslag SPSZN
• Algemeen: regiobijeenkomst najaar 2019
• Echoscopie: toetsing NT
• Echoscopie: nieuw SEO-beeldbeoordelingsprotocol
• Echoscopie: evaluatie casuïstiekbespreking 20 mei jl.
• Echoscopie en counseling: meitoetsing 2019 (peildatum 1 mei)
• Counseling: scholingseisen counseling 2017-2018
• Counseling: Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019-2020

U vindt nieuwsbrief 68 in het menu rechts onder ‘nieuwsbrieven’.

Nieuwsbrief 67, april 2019

Vandaag verzonden wij nieuwsbrief 67 van april 2019 met daarin de volgende onderwerpen:

Landelijke informatie
• Procesevaluatie counseling prenatale screening
• E-learning ‘Nascholing Prenatale Screening voor counselors’ begin mei beschikbaar
• RECTIFICATIE: Deelname counselingstoets TrainTool counselors die in 2017 zijn afgestudeerd
• TrainTool en privacy

Regionale informatie
• COUNSELING: TrainTool – hoe zit het ook alweer?
• COUNSELING: Evaluatie 4e ronde kwaliteitstoetsing zorginstellingen counseling 2016-2017
• ALGEMEEN: Evaluatie regiobijeenkomst 1 april 2019
• ALGEMEEN: Casuïstiekbespreking 20 mei 2019
• ALGEMEEN: Verwerkersovereenkomst – tekst Peridos website aangepast

U vindt de nieuwsbrief hier.

Nieuwsbrief 66, maart 2019

Klik hier voor Nieuwsbrief 66 met daarin de volgende onderwerpen:

Landelijke informatie
• Artikel over het dilemma van de keuze nevenbevindingen bij de NIPT
• Nieuwe NVOG leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek.
• Aankondiging toets counselingsvaardigheden
• Procesevaluatie maatregelen kwaliteit counseling
• Informatiebeveiliging: uploaden gegevens in Peridos
• Monitor 2017

Regionale informatie
• ALGEMEEN – Regiobijeenkomst 1 april a.s.
• ALGEMEEN – Actuele (wetenschappelijke) publicaties
• ECHOSCOPIE – Informatie vanuit het landelijk lab Star-SHL
• ECHOSCOPIE – Casuïstiekbespreking en oproep casus