Nieuwsbrief 81

Op 22 juli 2020 verzonden wij nieuwsbrief 81 met daarin de volgende onderwerpen:

Algemeen:

 • Jaarverslag SPSZN 2019
 • Landelijke monitor 2018
 • Bereikbaarheid

Counseling:

 • Kwaliteitstoets counselingpraktijken
 • Hervatting uitnodigingsproces TrainTool
 • NIPT na Trident-2
 • Nieuw bloedafnameformulier NIPT

Echoscopie:

 • Kwaliteitstoets structureel echoscopisch onderzoek aangepast
 • Kwaliteitseisen bijscholing echoscopie
 • Stand van zaken invoering eerste trimester SEO in onderzoekssetting
 • FMF-trainingen online
 • Wijziging adviezen SEO

U vindt de nieuwsbrief in het rechtermenu, onder Actueel – nieuwsbrieven

Informatiebeveiliging

Verloskundig zorgverleners werken met privacygevoelige gegevens van de zwangere. Landelijk zijn richtlijnen en aandachtpunten op papier gezet waarmee zorgverleners in de prenatale screening kunnen zien hoe zij conform de AVG kunnen werken in Peridos. U vindt dit document hierboven onder de tab ‘Prenatale Screening’.

Nieuwsbrief 80

Op 3 juli 2020 verzonden wij Nieuwsbrief 80 met de volgende onderwerpen:

 • Meer informatie over nevenbevindingen
 • Personele wijzigingen binnen de praktijk: informeer het regionaal centrum tijdig!
 • Aanpassing rechten op toegang tot het overzicht zorgverleners in Peridos
 • Informatie stand van zaken invoering eerste trimester SEO in onderzoekssetting
 • Basiscursus counseling
 • Kwaliteitseisen counselors: bijscholing
 • Vacature – Beoordelaars voor toets counselingsvaardigheden gezocht!
 • SEO ten tijde van de coronapandemie
 • Congres ISUOG

U vindt de nieuwsbrief in het rechtermenu, onder Actueel – Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 79

Op 12 juni 2020 verzonden wij Nieuwsbrief 79 met de volgende onderwerpen:

 • Privacygevoelige gegevens
 • Regiobijeenkomst en casuïstiekbespreking
 • Invoering NIPT in reguliere screening per 2023 haalbaar
 • Geen expliciete toestemming nodig voor opname van counselingsgegevens in Peridos bij afzien van verdere deelname aan prenatale screening
 • Nieuwe folders ‘Informatie over screening op down-, edwards- en patausyndroom’ en ‘Informatie over de 20-wekenecho’
 • Deelname counselingsvaardigheidstoets TrainTool
 • TRIDENT nieuwsbrief nr. 12

U vindt de nieuwsbrief in het rechtermenu, onder Actueel – Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 77 en 78

In mei verstuurden wij twee nieuwsbrieven met daarin de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief 77

 • Wijziging in beleid rondom prenatale screening en corona
 • Partner weer aanwezig bij SEO en de combinatietest
 • Overige wijziging beleid

Nieuwsbrief 78

Over het beschikbaar komen van NIPT voor vrouwen die zwanger zijn van een dichoriale tweeling, meerling of vanishing twin, per 3 juni a.s. Met daarin uitgebreide informatie over:

 • een toelichting op dit besluit;
 • de voorlichting over deze uitbreiding;
 • nieuwe informatie in de e-learning;
 • nieuwe informatie op de professionalpagina op www.pns.nl

U vindt de nieuwsbrieven in het rechtermenu onder ‘Nieuwsbrieven’.