De dagelijkse leiding van de SPSZN is opgedragen aan de bestuurder. Daarnaast bestaat het bureau uit een vijftal medewerkers met elk hun eigen specialisme.

Het bureau van de SPSZN bestaat uit:

Drs. Jacqueline Reijerink, algemeen bestuurder
Is als algemeen bestuurder eindverantwoordelijke binnen de stichting. De coördinatie van de kwaliteitsbewaking, deskundigheidsbevordering, de coördinatie van de registratie, het bouwen aan structuur en aan de herkenbaarheid van de stichting zijn een paar van de kerntaken. Jacqueline heeft veel ervaring in de screening en met landelijke projecten, in samenwerking met het RIVM en de collega regionale centra.
Werkdagen: maandag tot en met donderdag.

Dr. Ingrid Peters, coördinerend stafadviseur
Coördineert, adviseert en maakt beleid ten aanzien van contracten, financiën, kwaliteitsborging, onderzoek en deskundigheidsbevordering.
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag.

Eefje Smiers, kwaliteitsadviseur
Coördineert de regionale kwaliteitsbewaking voor de echoscopie met betrekking tot prenatale screening. Voert audits uit bij zorginstellingen. Doet onderzoek naar en adviseert over kwaliteitszaken. Bekijkt samen met zorgverleners waar de kwaliteit van de zorg eventueel verbeterd kan worden.
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Dr. Nicolette Ursem, data-analytisch stafadviseur
Aanspreekpunt voor Peridos. Verzorgt de halfjaarlijkse regionale casuïstiekbesprekingen in samenwerking met het Erasmus MC of één van de satellietziekenhuizen.
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Edith Spaanstra, stafassistent
Ondersteunt collega’s en zorgverleners bij praktische zaken met betrekking tot de screening, Peridos, gegevensafdracht, wachtwoorden, bijeenkomsten en dergelijke.
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op 010-703 1332.

Tulin Bakkers, stafassistent
Ondersteunt collega’s en zorgverleners bij praktische zaken met betrekking tot de screening, Peridos, gegevensafdracht, wachtwoorden, bijeenkomsten en dergelijke.
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag op 010-703 7479.