Prenatale screening beoogt het vaststellen van eventuele (ernstige) aandoeningen bij het ongeboren kind. Het belangrijkste doel van prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO is om aanstaande ouders die informatie wensen tijdig te informeren over de mogelijkheden van prenataal screeningsonderzoek naar de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit de bestaande handelingsopties. Het screeningsprogramma bestaat uit twee onderdelen: 1) de screening op down-, edwards- en patausyndroom, met behulp van de combinatietest of de NIPT in het kader van de TRIDENT-2 studie en 2) onderzoek op structurele afwijkingen door middel van het SEO, ook wel de 20-wekenecho genoemd.

Voor de uitvoering van prenatale screening (counseling, NIPT, combinatietest en SEO) dient elke uitvoerende organisatie te beschikken over een counseling en/of echoscopiecontract met de WBO-vergunninghouder. Dit contract kan verkregen worden als de organisatie en de professionals verbonden aan deze organisatie voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria zoals vastgesteld door het RIVM.

Bij de SPSZN kunnen twee soorten kwaliteitsovereenkomsten (contracten) worden aangevraagd:
1. een kwaliteitsovereenkomst counseling voor de uitvoering van de counseling op prenatale screening,
2. een kwaliteitsovereenkomst SEO voor de uitvoering van het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO).

Het aanvraagformulier voor beide vindt u rechts bij “Informatie voor zorgverleners”.

  • Voor meer informatie over counseling, klik hier.
  • Voor meer informatie over de combinatietest, klik  hier.
  • Voor meer informatie over het SEO, klik hier.

In het kader van de wetenschappelijke implementatiestudie TRIDENT-2 kunnen zwangeren sinds 1 april 2017 ook kiezen voor de NIPT. Meer informatie hierover vindt u hier.