Laatste nieuws

Extra bericht beleid Corona

Binnen het programma prenatale screening is het beleid aangepast vanwege Corona. Een actueel overzicht van maatregelen bij counseling, NIPT en SEO leest u op de Webpagina COVID-19 aangepaste richtlijnen prenatale screening (NIEUW)

Voor een overzicht van actuele informatie voor zwangeren en professionals:

Bij vragen of problemen:

Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen in de uitvoering van de counseling of screening? Neem dan contact met ons contact op via prenatalescreening@erasmusmc.nl

Wij wensen u sterkte bij de zorgverlening en een goede gezondheid!

Digitale veiligheid – waarschuwing

In de medio verschijnen signalen dat er verhoogde activiteit plaatsvindt op het gebied van digitale criminaliteit. Hierbij wordt ingespeeld op de actualiteit rondom het coronavirus. De gezondheidszorg wordt hierbij extra aangevallen. Wees dus alert op phishingmails en ransomware-besmettingen!

Nieuwsbrief 74, maart 2020

Op 18 maart 2020 verzonden wij nieuwsbrief 74 met daarin de volgende onderwerpen:

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:

Algemeen:

 • Coronavirus (COVID-19) en prenatale screening
 • Bereikbaarheid SPSZN
 • Regiobijeenkomsten en bijscholingen
 • Vertrek Ingrid Peters

Counseling:

 • Bloedafnameformulier vertaald in het Engels
 • Kwaliteitseisen counseling- aantal counselinggesprekken en Traintool

Echoscopie:

 • 13 weken echo/ eerste trimester SEO
 • Visitaties echocentra

U vindt de nieuwsbrief rechts bij Actueel / Nieuwsbrieven

Regiobijeenkomst 23 maart 2020 afgelast

De regiobijeenkomst van 23 maart a.s. in Theater Cascade gaat niet door. Dit besluit is ingegeven door de ontwikkelingen en onzekerheden met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus. Met deze afgelasting sluiten wij aan bij het beleid van de Universitaire Medische Centra. Bovendien vinden wij het bij elkaar brengen van grote groepen zorgverleners op dit moment een onnodig risico. Wij streven ernaar om de regiobijeenkomst op een ander moment in te halen, u zult hier uiteraard tijdig over worden geïnformeerd.

Nieuwsbrief 73, maart 2020

Op dinsdag 3 maart 2020 verzonden wij nieuwsbrief 73 met daarin de volgende onderwerpen:

Algemeen:

 • Account Peridos strikt persoonlijk
 • Counseling – risico’s registratie op andermans naam
 • Tijdig aanmelden nieuwe zorgverleners
 • Regiobijeenkomst 23 maart 2020
 • Bereikbaarheid van Peridos vanuit het buitenland
 • TRIDENT nieuwsbrief nr. 11
 • Website SPSZN
 • Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website

Counseling:

 • Spiegelinformatie

Echoscopie:

 • Stand van zaken eerste trimester SEO (13-wekenecho)
 • Casuïstiekbespreking en oproep casus

U vindt de nieuwsbrief rechts bij Actueel / Nieuwsbrieven