Laatste nieuws

Technische problemen NIPT-laboratoria

Het volgende bericht geven  wij u door vanuit de NIPT-laboratoria:

Vanwege landelijke technische problemen zijn wij helaas genoodzaakt om meer NIPT testen af te keuren om onze hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen. Hierdoor is het mogelijk dat wij in sommige gevallen de doorlooptijd van 10 werkdagen niet halen. Wij vragen uw begrip hiervoor en verzoeken u bij vragen over de uitslagtermijn om pas na 15 werkdagen contact op te nemen met ons. De betrouwbaarheid komt niet in gevaar, als u een uitslag krijgt is deze even betrouwbaar als vroeger. Er wordt in overleg met de leverancier de hoogste prioriteit gegeven aan een oplossing. Zodra de problemen zijn opgelost laten we dat weten. Onze excuses voor dit ongemak.

NIPT-laboratoria
Amsterdam UMC-locatie VUmc
Maastricht UMC+
Erasmus MC

Nieuwsbrief 68, mei 2019

Op woensdag 29 mei 2019 verzonden wij nieuwsbrief 68 met daarin de volgende onderwerpen:

Landelijke informatie
• RIVM biedt Verkenning 13 wekenecho aan
• Inhoudelijke toets counselingsvaardigheden – TrainTool
• Vacature
• Wijziging cijfers NIPT
• Basiscursus counseling
• E-learning prenatale screening
• Jaarbericht CvB
• Nieuwe folders over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho
• Combinatietest: Jaarverslag 2018 star-shl

Regionale informatie
• Algemeen: Jaarverslag SPSZN
• Algemeen: regiobijeenkomst najaar 2019
• Echoscopie: toetsing NT
• Echoscopie: nieuw SEO-beeldbeoordelingsprotocol
• Echoscopie: evaluatie casuïstiekbespreking 20 mei jl.
• Echoscopie en counseling: meitoetsing 2019 (peildatum 1 mei)
• Counseling: scholingseisen counseling 2017-2018
• Counseling: Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019-2020

U vindt nieuwsbrief 68 in het menu rechts onder ‘nieuwsbrieven’.

Nieuwsbrief 67, april 2019

Vandaag verzonden wij nieuwsbrief 67 van april 2019 met daarin de volgende onderwerpen:

Landelijke informatie
• Procesevaluatie counseling prenatale screening
• E-learning ‘Nascholing Prenatale Screening voor counselors’ begin mei beschikbaar
• RECTIFICATIE: Deelname counselingstoets TrainTool counselors die in 2017 zijn afgestudeerd
• TrainTool en privacy

Regionale informatie
• COUNSELING: TrainTool – hoe zit het ook alweer?
• COUNSELING: Evaluatie 4e ronde kwaliteitstoetsing zorginstellingen counseling 2016-2017
• ALGEMEEN: Evaluatie regiobijeenkomst 1 april 2019
• ALGEMEEN: Casuïstiekbespreking 20 mei 2019
• ALGEMEEN: Verwerkersovereenkomst – tekst Peridos website aangepast

U vindt de nieuwsbrief hier.