Laatste nieuws

Storing NIPT-labs voorbij

Namens de kerngroep NIPT ontvingen wij het volgende bericht:

“De maximale doorlooptijd van de NIPT is weer terug naar 10 werkdagen. De laboratoria hebben de technische problemen opgelost. De betrouwbaarheid van de NIPT is gedurende de afgelopen periode niet in gevaar gekomen. Wij hopen dat u niet te veel ongemak heeft ondervonden en danken u voor uw medewerking en begrip.”

19e Casuïstiekbespreking, 18 november 2019

De 19e casuïstiekbespreking van de SPSZN vindt plaats op maandagavond 18 november 2019.

• De bijeenkomst vindt plaats in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, in zaal Melkmeisje 3.
• De zaal is open om 18.00 uur, het programma duurt van 18.30 -20.30 uur. Klik hier voor het programma.
• Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft voldoende casus voor deze bijeenkomst.
• In eerste instantie worden alleen gecontracteerde echoscopisten uitgenodigd. Later, wanneer er nog plaatsen over zijn, zullen ook counselors worden uitgenodigd voor deze casuïstiekbespreking.
• Aanmelden kan alleen via deze link.

Nieuwsbrief 70

Op 20 september jl. verzonden wij Nieuwsbrief 70 met daarin de volgende onderwerpen:

ALGEMEEN
– Nieuwe inlogmethode Peridos: inloggen via Zorgportaal
– Een Peridosaccount is strikt persoonlijk
– Startende zorgverlener
– Regiobijeenkomst SPSZN
– Casuïstiekbespreking

COUNSELING
– NIPT vanaf 11 weken
– Kosten en vergoeding NIPT
– TRIDENT-studie verlengd tot 1 april 2023
– TRIDENT nieuwsbrief nr. 10
– Kwaliteitseisen counseling
– Bezoeken counseling zorginstellingen
– Traintool

ECHOSCOPIE
– Update Stand van zaken peildatumtoetsing NT-echoscopie
– SEO Leidraad

U vindt de nieuwsbrief rechts bij Actueel / Nieuwsbrieven.

Regiobijeenkomst 4 november 2019

Op maandag 4 november a.s. organiseert de SPSZN een regiobijeenkomst in Theater Zuidplein in Rotterdam. Het programma start om 13.00 uur, de zaal is open om 12.30 uur. De regiobijeenkomst duurt tot 16.00 uur.

Op het programma staan de volgende onderwerpen:
– Landelijke en regionale ontwikkelingen
– Ontwikkelingen rondom de 13-wekenecho
– Fysieke belasting bij echo’s
– Foetale therapie

U kunt zich vanaf nu aanmelden. Dat kan uitsluitend via de aanmeldlink: klik hier. In het aanmeldformulier kunt u voor onze inventarisatie ook aangeven of en in welke mate u fysieke problemen ervaart bij het uitvoeren van echoscopisch onderzoek.