Nieuwsbrief Implementatie eerste trimester SEO nr.4

Op 22 januari 2021 verzonden wij de 4e nieuwsbrief over de implemenatie van het eerste trimester SEO met daarin de volgende onderwerpen:

  1. Informatiematerialen voor de scholing eerste trimester SEO: bestel nu!
  2. AGB-code
  3. Scholing counselors en echoscopisten via webinars
  4. Scholing counselors – e-learning
  5. Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist
  6. Werving modellen voor vaardigheidstrainingen
  7. Actuele informatie over het eerste trimester SEO op www.pns.nl

Hierbij werd een bijlage meegestuurd waarin voor counselors en echoscopisten een overzichtelijk schema staat van welke scholing voor hen van belang is. U vindt dit schema via deze link.

U vindt de nieuwsbrief onder ‘nieuwsbrieven’ in het menu rechts.