Nieuwsbrief 81

Op 22 juli 2020 verzonden wij nieuwsbrief 81 met daarin de volgende onderwerpen:

Algemeen:

 • Jaarverslag SPSZN 2019
 • Landelijke monitor 2018
 • Bereikbaarheid

Counseling:

 • Kwaliteitstoets counselingpraktijken
 • Hervatting uitnodigingsproces TrainTool
 • NIPT na Trident-2
 • Nieuw bloedafnameformulier NIPT

Echoscopie:

 • Kwaliteitstoets structureel echoscopisch onderzoek aangepast
 • Kwaliteitseisen bijscholing echoscopie
 • Stand van zaken invoering eerste trimester SEO in onderzoekssetting
 • FMF-trainingen online
 • Wijziging adviezen SEO

U vindt de nieuwsbrief in het rechtermenu, onder Actueel – nieuwsbrieven