Informatiebeveiliging

Verloskundig zorgverleners werken met privacygevoelige gegevens van de zwangere. Landelijk zijn richtlijnen en aandachtpunten op papier gezet waarmee zorgverleners in de prenatale screening kunnen zien hoe zij conform de AVG kunnen werken in Peridos. U vindt dit document hierboven onder de tab ‘Prenatale Screening’.