Regiobijeenkomst 23 maart 2020 afgelast

De regiobijeenkomst van 23 maart a.s. in Theater Cascade gaat niet door. Dit besluit is ingegeven door de ontwikkelingen en onzekerheden met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus. Met deze afgelasting sluiten wij aan bij het beleid van de Universitaire Medische Centra. Bovendien vinden wij het bij elkaar brengen van grote groepen zorgverleners op dit moment een onnodig risico. Wij streven ernaar om de regiobijeenkomst op een ander moment in te halen, u zult hier uiteraard tijdig over worden geïnformeerd.