Nieuwsbrief 73, maart 2020

Op dinsdag 3 maart 2020 verzonden wij nieuwsbrief 73 met daarin de volgende onderwerpen:

Algemeen:

 • Account Peridos strikt persoonlijk
 • Counseling – risico’s registratie op andermans naam
 • Tijdig aanmelden nieuwe zorgverleners
 • Regiobijeenkomst 23 maart 2020
 • Bereikbaarheid van Peridos vanuit het buitenland
 • TRIDENT nieuwsbrief nr. 11
 • Website SPSZN
 • Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website

Counseling:

 • Spiegelinformatie

Echoscopie:

 • Stand van zaken eerste trimester SEO (13-wekenecho)
 • Casuïstiekbespreking en oproep casus

U vindt de nieuwsbrief rechts bij Actueel / Nieuwsbrieven