Nieuwsbrief 71

Op 27 november jl. verzonden wij Nieuwsbrief 71 met daarin de volgende onderwerpen:

ALGEMEEN
Kerstperiode SPSZN
Inloggen in Peridos via Zorgportaal
Evaluatie regiobijeenkomst SPSZN 4 november 2019
Datum en locatie volgende regiobijeenkomst
Bericht van screeningslaboratorium star-shl

COUNSELING
Twee vacatures Raad van Advies
Informatiekaart herzien

ECHOSCOPIE
Nieuwe Astraia SEO versie 8 query beschikbaar
Nieuw SEO-protocol beeldbeoordelingen
Evaluatie casuïstiekbespreking 18 november 2019

U vindt de nieuwsbrief rechts bij Actueel / Nieuwsbrieven.