Nieuwsbrief 70

Op 20 september jl. verzonden wij Nieuwsbrief 70 met daarin de volgende onderwerpen:

ALGEMEEN
– Nieuwe inlogmethode Peridos: inloggen via Zorgportaal
– Een Peridosaccount is strikt persoonlijk
– Startende zorgverlener
– Regiobijeenkomst SPSZN
– Casuïstiekbespreking

COUNSELING
– NIPT vanaf 11 weken
– Kosten en vergoeding NIPT
– TRIDENT-studie verlengd tot 1 april 2023
– TRIDENT nieuwsbrief nr. 10
– Kwaliteitseisen counseling
– Bezoeken counseling zorginstellingen
– Traintool

ECHOSCOPIE
– Update Stand van zaken peildatumtoetsing NT-echoscopie
– SEO Leidraad

U vindt de nieuwsbrief rechts bij Actueel / Nieuwsbrieven.