Nieuwsbrief 68, mei 2019

Op woensdag 29 mei 2019 verzonden wij nieuwsbrief 68 met daarin de volgende onderwerpen:

Landelijke informatie
• RIVM biedt Verkenning 13 wekenecho aan
• Inhoudelijke toets counselingsvaardigheden – TrainTool
• Vacature
• Wijziging cijfers NIPT
• Basiscursus counseling
• E-learning prenatale screening
• Jaarbericht CvB
• Nieuwe folders over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho
• Combinatietest: Jaarverslag 2018 star-shl

Regionale informatie
• Algemeen: Jaarverslag SPSZN
• Algemeen: regiobijeenkomst najaar 2019
• Echoscopie: toetsing NT
• Echoscopie: nieuw SEO-beeldbeoordelingsprotocol
• Echoscopie: evaluatie casuïstiekbespreking 20 mei jl.
• Echoscopie en counseling: meitoetsing 2019 (peildatum 1 mei)
• Counseling: scholingseisen counseling 2017-2018
• Counseling: Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019-2020

U vindt nieuwsbrief 68 in het menu rechts onder ‘nieuwsbrieven’.