Nieuwsbrief 67, april 2019

Vandaag verzonden wij nieuwsbrief 67 van april 2019 met daarin de volgende onderwerpen:

Landelijke informatie
• Procesevaluatie counseling prenatale screening
• E-learning ‘Nascholing Prenatale Screening voor counselors’ begin mei beschikbaar
• RECTIFICATIE: Deelname counselingstoets TrainTool counselors die in 2017 zijn afgestudeerd
• TrainTool en privacy

Regionale informatie
• COUNSELING: TrainTool – hoe zit het ook alweer?
• COUNSELING: Evaluatie 4e ronde kwaliteitstoetsing zorginstellingen counseling 2016-2017
• ALGEMEEN: Evaluatie regiobijeenkomst 1 april 2019
• ALGEMEEN: Casuïstiekbespreking 20 mei 2019
• ALGEMEEN: Verwerkersovereenkomst – tekst Peridos website aangepast

U vindt de nieuwsbrief hier.