Nieuwsbrief 66, maart 2019

Klik hier voor Nieuwsbrief 66 met daarin de volgende onderwerpen:

Landelijke informatie
• Artikel over het dilemma van de keuze nevenbevindingen bij de NIPT
• Nieuwe NVOG leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek.
• Aankondiging toets counselingsvaardigheden
• Procesevaluatie maatregelen kwaliteit counseling
• Informatiebeveiliging: uploaden gegevens in Peridos
• Monitor 2017

Regionale informatie
• ALGEMEEN – Regiobijeenkomst 1 april a.s.
• ALGEMEEN – Actuele (wetenschappelijke) publicaties
• ECHOSCOPIE – Informatie vanuit het landelijk lab Star-SHL
• ECHOSCOPIE – Casuïstiekbespreking en oproep casus