Artikel Maligniteiten bij NIPT (NVTG)

Het in Nieuwsbrief 65 genoemde artikel ‘Maligniteiten als nevenbevinding bij de NIPT’ (Saes, NVTG 2019) wordt niet meer gepubliceerd op onze website.