Afdracht SEO sluittarief (12-12-2014)

In het tarief voor het SEO is, net als in voorgaande jaren, een opslagtarief voor de regionale centra verrekend. In deze opslag zijn de kosten van de regionale centra verrekend voor hun activiteiten ten behoeve van de screeningsprogramma’s met betrekking tot de eerste trimesterscreening en de screening op structurele afwijkingen (SEO). De opslag wordt aan de regionale centra voor prenatale screening afgedragen door de partij die het SEO declareert bij de zorgverzekeraar (doorgaans het echocentrum). Het echocentrum draagt de opslag op basis van het werkelijke aantal (eerste) verrichtingen (SEO’s) in één zwangerschap af aan het regionaal centrum. Bij een meerlingzwangerschap wordt dus maar eenmaal het sluittarief afgedragen aan het regionaal centrum. De SEO-aantallen worden per kwartaal opgevraagd door de SPSZN op basis waarvan een factuur wordt opgesteld. Voor 2015 is het sluittarief vastgesteld op €17,90.