Met ingang van 1 april 2017 hebben zwangeren de mogelijkheid te kiezen voor de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) als eerste test voor prenatale screening op down-, edwards-, en patausyndroom. Dat betekent dat ze er een keuze bij krijgen: zwangeren kunnen als zij besluiten deel te nemen aan de screening, kiezen voor de combinatietest óf de NIPT. Ze krijgen de NIPT aangeboden in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie (TRIDENT-2). De TRIDENT-1 studie blijft daarnaast bestaan voor zwangeren met een verhoogd risico.

De NIPT wordt als eerste screeningstest aangeboden in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie: TRIDENT-2. Dit betekent dat de zwangere alléén kan kiezen voor de NIPT als ze meedoet aan de studie. De combinatietest blijft in TRIDENT-2 ook beschikbaar. TRIDENT-2 is een vervolg op TRIDENT-1, maar geen vervanging daarvan. TRIDENT-1 en TRIDENT-2 zullen voorlopig naast elkaar bestaan. Doel van de TRIDENT studies is nagaan hoe we in Nederland kunnen komen tot een zo goed mogelijke inrichting van het aanbod van NIPT en tot de uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk.

Wat is het verschil tussen TRIDENT-1 en TRIDENT-2?

  • TRIDENT-1: De zwangere kan kiezen voor de NIPT als alternatieve optie voor invasief onderzoek (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) als uit de combinatietest blijkt dat ze een verhoogde kans heeft op een kind met down-, edwards- of patausyndroom of als ze een medische indicatie heeft (zoals een eerder kind met een trisomie). De kosten van de NIPT als vervolgtest worden vergoed vanuit het basispakket, maar deelname kan wel gevolgen hebben voor het eigen risico. TRIDENT-1 is gestart op 1 april 2014.
  • TRIDENT-2: De zwangere kan, in plaats van de al bestaande combinatietest, kiezen voor de NIPT als eerste screeningstest. De kosten van de NIPT als eerste screeningstest worden gedeeltelijk vergoed, de eigen betaling voor de zwangere is € 175. De kosten hebben geen gevolgen voor het eigen risico en zijn ongeveer even hoog als voor de combinatietest. TRIDENT-2 is gestart op 1 april 2017.