SPSZN startpagina » Organisatie

Organisatie

Prenatale screening een bevolkingsonderzoek dat in Nederland aan iedere zwangere wordt aangeboden. Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) is één van de acht regionale vergunninghouders voor de uitvoering van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO).

Uitvoerende partijen zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen zijn in het kader van de WBO verplicht een contract af te sluiten met hun regionaal centrum. In de regio zuidwest Nederland is dat de SPSZN. Daarnaast dienen alle individuele zorgverleners een kwaliteitsovereenkomst aan te vragen voor het uitvoeren van de prenatale screeningsonderzoeken.

Onder uitvoering van de prenatale screening vallen de volgende verrichtingen: (1) de counseling voor prenatale screening, (2) de combinatietest, (3) de Niet Invastieve Prenatale Test (NIPT) en (4) de 20-wekenecho (structureel echoscopisch onderzoek).

Regiokaarthuisstijl