SPSZN startpagina » Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies is door het bestuur ingesteld en heeft tot taak het (gevraagd en ongevraagd) geven van advies aan het bestuur over zorginhoudelijke vraagstukken aangaande prenatale screening. Aan de Raad van Advies worden ter advisering vraagstukken voorgelegd die gaan over de hoofdlijnen van de inhoud en uitvoering van prenatale screening.

De Raad van Advies van de SPSZN bestaat uit:

Mevr. dr. T.E. Cohen, voorzitter, arts prenatale geneeskunde
Mevr. dr. M.S. Lunshof, vice-voorzitter, gynaecoloog
Mevr. M. Klerkx, verloskundige
Mevr. A. Rinnert, verloskundige
Mevr. dr. L.C.P. Govaerts, klinisch geneticus
Dhr. ir. J.J. Lous, screeningslaboratorium
Dhr. dr. B.J. Smit, kinderarts
Mevr. A. van der Velden-Naeije, echoscopist
Mevr. drs. A.K.E. Prinsen, gynaecoloog-perinatoloog
Mevr. A. Stoop-Berends, verloskundige/echoscopist
Dhr. drs. F.W. van der Made, gynaecoloog
Mevr. A.E. Bac-Sip, verloskundige / echoscopist