SPSZN startpagina » Prenatale screening » Over Prenatale Screening » SEO » Kwaliteitscriteria SEO

Kwaliteitscriteria SEO

Aan de uitvoering van SEO zijn verschillende voorwaarden verbonden, zoals opleidingseisen voor de echoscopist, eisen aan de werkomgeving en aan de apparatuur. voor de uitvoering van het SEO bestaat zowel een kwaliteitseis SEO (klik hier) als een modelprotocol van het NVOG (klik hier).

Het SEO dient bij voorkeur voor de 21+0 weken zwangerschapstermijn te zijn afgerond. Een herhalings-SEO bij voorkeur niet later dan 22+0 weken.

Beeldbeoordeling SEO
De SPSZN visiteert periodiek zorginstellingen die een contract hebben voor het uitvoeren van het SEO. Voorafgaand aan de visitatie wordt de echoscopist gevraagd een logboek te maken. De casus voor dit logboek worden, door de SPSZN, willekeurig geselecteerd uit recente SEO-gegevens. De beelden van het logboek worden door deskundigen uit het Erasmus MC beoordeeld. Tijdens de visitatie wordt de beoordeling van de SEO-beelden besproken.

Voor het beoordelen van het SEO wordt een landelijk protocol gebruikt. Dit protocol is te vinden op de website van het RIVM, u vindt de link in de kolom hiernaast. Het is belangrijk dat alle beelden die genoemd worden in het NVOG modelprotocol voor het SEO worden/zijn opgeslagen: deze beelden worden namelijk opgevraagd voor een beoordeling.

Ga door naar de pagina met informatie over het SEO-contract, klik hier.

Meer informatie over de criteria van de SEO-beoordeling en het bijbehorende landelijk format scoringsformulier 2018 vindt u hier.

Een voorbeeldlogboek vindt u hier: voorbeeldlogboek met echobeelden dd februari 2018.

Het beleid aantallen vindt u in dit document: Beleid aantallen verrichtingen 10okt2016.