SPSZN startpagina » Prenatale screening » Over Prenatale Screening » SEO

SEO

SEO
De 20-wekenecho wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Hoofddoel van de 20-wekenecho is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien (zie de voorbeelden). Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20-wekenecho kunnen worden gezien: open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, ontbreken of afwijkingen van de botten, afwijkingen van armen of benen.

De 20-wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. Alleen zorgverleners die een certificaat voor het SEO hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum mogen het SEO uitvoeren. Voor het uitvoeren van het SEO bestaan verschillende landelijke kwaliteitseisen.

Daarnaast zijn er ook vanuit overheidswege (RIVM) richtlijnen opgesteld over onder meer de werkomgeving, apparatuur en de uitvoering van de 20-wekenecho.

Volgens de landelijke kwaliteitseisen moet het SEO bij voorkeur voor 21+ 0 weken zwangerschapsduur worden afgerond. Deze termijn is belangrijk omdat als er een afwijking bij de foetus vermoed wordt, er voldoende tijd moet zijn om prenatale diagnostiek te laten uitvoeren (als de zwangere dit wenst). Soms kan na een GUO II onderzoek nog geen foetale diagnose gesteld worden. Een vruchtwaterpunctie met daarna aanvullend chromosoomonderzoek kan dan de volgende stap zijn. Ook voor deze verrichting en onderzoeken moet voldoende tijd zijn. Het belangrijkste is dat de zwangere voldoende tijd heeft om een weloverwogen besluit te nemen over het al dan niet voortzetten van haar zwangerschap. Ook voor deze stap kan de zwangere extra ondersteuning nodig hebben door (samen met haar partner) te praten met deskundigen. Het beëindigen van een zwangerschap, met een niet-levensbedreigende foetale diagnose, kan alleen vóór de 24+0 weken zwangerschapsduur.

Ga door naar de pagina met informatie over het SEO-contract, klik hier.

Voor de pagina met meer informatie over de kwaliteitscriteria SEO, klik hier.