SPSZN startpagina » Prenatale screening » Over Prenatale Screening » Onderzoek

Onderzoek

De SPSZN is betrokken bij innovaties en volgt nieuwe medisch inhoudelijk en technische ontwikkelingen.

Toetsingsmethode counseling
De SPSZN heeft een nieuwe toetsingsmethode voor de counseling ontwikkeld en de betrouwbaarheid van deze methode onderzocht. Een link naar het artikel ‘De Rotterdamse methode‘, gepubliceerd in NTOG vol 130, februari 2017, die het uitgevoerde onderzoek beschrijft vindt u hier.

De in de Rotterdamse methode gebruikte scoringsinstrumenten voor de counseling over de combinatietest en het SEO zijn hier raadpleegbaar:

Scoringsformulier counseling combinatietest
Scoringsformulier counseling SEO