SPSZN startpagina » Prenatale screening » Over Prenatale Screening » Financiën » Afdracht SEO opslagtarief

Afdracht SEO opslagtarief

In het tarief voor het SEO is een opslag voor de regionale centra verrekend. In deze opslag zijn de kosten van de regionale centra verrekend voor hun activiteiten ten behoeve van het SEO en de downscreening.

De opslag wordt aan de regionale centra voor prenatale screening afgedragen door de partij die het SEO declareert bij de zorgverzekeraar (doorgaans het echocentrum). Het echocentrum draagt de opslag op basis van het werkelijke aantal (eerste) verrichtingen (SEO’s) in één zwangerschap af aan het regionale centrum. Bij een meerlingzwangerschap wordt dus maar éénmaal het opslagtarief afgedragen aan het regionaal centrum. Deze afdracht vindt plaats na elk kwartaal.

Voor 2017 is het opslagtarief vastgesteld op € 18,25.

Voor informatie over de achtergrond en het beleid omtrent het opslagtarief en de inning verwijzen wij u naar het volgende document: Inning opslagtarief 2017.