Zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017, in het eerste trimester van de zwangerschap, kiezen voor de al bestaande combinatietest óf de NIPT. De zwangeren (en hun partners) die counseling wensen, hebben de volgende keuzemogelijkheden:

  1. De NIPT (in het kader van de wetenschappelijke implementatiestudie TRIDENT-2).
  2. De combinatietest.
  3. Niet meedoen aan de screening.

Vragen over de NIPT
Bent u verloskundig zorgverlener en heeft u een vraag over de NIPT? Kijk dan eerst hier:

Veelgestelde vragen op de website van het RIVM.
Veelgestelde vragen op de website van Peridos.
www.NIPTbetalen.nl
Bloedafnamelocaties

Medisch-inhoudelijke vragen kunt u stellen bij het Centrum voor Prenatale Diagnostiek in uw regio.

Het NIPT-laboratorium in Rotterdam is te bereiken via
010-70 36 915
of
ervo@erasmusmc.nl onder vermelding van “NIPT”.

Minister Schippers van VWS heeft op 1 maart 2016 een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer waarin ze de stand van zaken prenatale screening weergeeft. De minister is voornemens de vergunning voor NIPT als eerste test te verlenen als de Gezondheidsraad geen grote bezwaren heeft. Zij verwacht dit voor de zomer te kunnen doen. De financiële consequenties worden ook dan bekeken. De minister legt de nadruk op een vrije keuze. Tegelijkertijd moeten er waarborgen worden ingebouwd waar bescherming tegen risico’s aan de orde is. U vindt deze en andere brieven van de minister onderaan deze pagina.

Op 22 maart 2016 zullen de resultaten resultaten bekend gemaakt worden van de TRIDENT-studie naar de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test voor downsyndroom, trisomie 18 en trisomie 13). De NIPT behoort vanaf 1 april 2014 tot de keuzemogelijkheden van vervolgonderzoek voor zwangere vrouwen met een verhoogd risico op deze aandoeningen bij de combinatietest. Deze indicaties heeft de minister van VWS in de WBO-vergunning vastgelegd. Daarnaast is er een mogelijkheid voor NIPT op specifieke medische indicatie.

Het VUMC heeft namens het TRIDENT consortium in januari 2015 een amendement ingediend op deze WBO-vergunning, teneinde in onderzoekverband de zwangere vrouw de NIPT als eerste screeningstest, als keuzemogelijkheid naast de combinatietest, aan te bieden. De Gezondheidsraad heeft geconcludeerd dat (1) de benodigde aanpassingen van de oorspronkelijke aanvraag te verstrekkend zijn als amendement en (2) de aanvraag nog onvoldoende onderbouwd was. Een nieuwe vergunningsaanvraag werd aan het eind van 2015 ingediend. Een vergunning voor deze studie zal vergaande consequenties hebben voor het landelijke screeningsprogramma. De verwachting is dat de Gezondheidsraad in de loop van 2016 een advies zal uitbrengen.

Tot slot adviseren wij u om ter ondersteuning van uw counseling, de nieuwe folder ‘Informatie over de screening op downsyndroom’ te gebruiken, waarin de NIPT is opgenomen.
De folders zijn te bestellen via de website van het RIVM: Bestellen_PNS_folders.

Brieven van de minister:
Besluit vergunning per 1 april 2014
Vergoeding NIPT, maart 2014
Kamerbrief Schippers inzake NIPT_1 maart 2016

Het advies van de Gezondheidsraad uit 2013 vindt u hier.

Het briefadvies over het amendement bij NIPT-onderzoek uit 2015 vindt u hier.