In het kader van de wetenschappelijke implementatiestudie TRIDENT-2 kunnen zwangeren sinds 1 april 2017 ook kiezen voor de NIPT.  In de eerste helft van 2017 heeft de SPSZN alle gecontracteerde zorgverleners over de invoering van de NIPT geïnformeerd via de NIPT-nieuwsbrieven. Deze kunt u hier terugvinden.

Klik verder naar een van de subpagina’s voor meer informatie met betrekking tot NIPT:

Meer over NIPT website van het NIPT consortium

NIPT – informatie en vragen

TRIDENT1-studie

TRIDENT2-studie

Horizon II-studie

Literatuur en publicaties