SPSZN startpagina » Peridos

Peridos

logo Peridos

In opdracht van het RIVM is een landelijke database ontwikkeld voor de registratie van prenatale screeningsgegevens. De database heeft de naam “Peridos”. Peridos heeft een eigen website: http://www.peridos.nl

Praktijk- en zorgverlenergegevens
Praktijk- en zorgverlenergegevens zijn inclusief contracten en kwaliteitsovereenkomsten in Peridos opgenomen. Zorginstellingbeheerders dienen wijzigingen hierin direct door te geven aan de SPSZN.

Belangrijk is dat alle uitvoerende zorgverleners, inclusief waarnemers, in het bezit zijn van relevante geaccordeerde kwaliteitsovereenkomsten. Zorgverzekeraars kunnen op AGB-code in Peridos (beperkt) zoeken om te verifiëren of een zorgverlener een relevante kwaliteitsovereenkomst heeft. Indien dit niet het geval is kan de verzekeraar een declaratie niet vergoeden.

De SPSZN haalt uit Peridos contactinformatie om berichten en nieuwsbrieven te versturen. Daarom is het van belang dat de juiste (contact)informatie in Peridos staat. Iedere contractant kan zijn/haar persoonlijke gegevens in Peridos wijzigen en aanvullen onder het tabblad ‘Beheer’.
Indien inloggegevens niet meer bekend zijn, zijn deze UITSLUITEND TELEFONISCH bij de SPSZN op te vragen: 010 703 1332/7479.

Registratie en gegevensafdracht
Zorginstellingbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste data naar Peridos.
Op de Peridos-website vindt u onder meer:
• handleidingen voor het registreren van gegevens in de verschillende bronsystemen
• instructies voor het opladen van uw prenatale screeningsgegevens naar Peridos
• de laatste query’s
• een handleiding voor het opvragen van zorgverlenersrapportages
• een handleiding voor het anonimiseren van cliëntgegevens

Aandachtpunten voor een correcte gegevensafdracht
• registreer uw verrichtingen in het bronsysteem altijd onder uw eigen naam
• de gegevens van de zwangere dienen te worden voorzien van een correct BSN (indien beschikbaar)
• de verrichtingen voor de prenatale screening dienen te worden uitgevoerd door zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst met het regionaal centrum hebben
• gebruik bij het aanleveren aan Peridos de meeste actuele query

Bezwaar tegen registratie in Peridos
Er is een aparte procedure voor de situatie waarbij een cliënt deelneemt aan prenatale screening (combinatietest en/of SEO) en uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het opnemen van gegevens in Peridos. Gegevens van deze cliënten kunnen wel worden aangeleverd aan Peridos, maar moeten vervolgens geanonimiseerd worden. Hoe u dat doet, kunt u vinden op de website van Peridos, bij ‘handleidingen > peridos-zorgverleners’.

Het voordeel van deze procedure is dat alle gegevens van deze cliënt binnen de prenatale screeningsketen worden geanonimiseerd. Dus als een cliënt aan haar counselor heeft gemeld dat zij haar gegevens niet in Peridos wil hebben, dan worden bijvoorbeeld haar gegevens van het SEO die aangeleverd zijn door een andere zorginstelling, automatisch geanonimiseerd in Peridos.