SPSZN startpagina » Bureau

Bureau

De dagelijkse leiding van de SPSZN is opgedragen aan een directie, bestaande uit een algemeen directeur en een medisch directeur. Daarnaast bestaat het bureau uit een vijftal medewerkers met elk hun eigen specialisme.

Het bureau van de SPSZN bestaat uit:

Drs. Jacqueline Reijerink, algemeen bestuurder
Is onder andere verantwoordelijk voor de organisatorische zaken van de stichting. De coördinatie van de kwaliteitsbewaking, deskundigheidsbevordering, de coördinatie van de registratie, het bouwen aan structuur en aan de herkenbaarheid van de stichting zijn een paar van de kerntaken. Jacqueline heeft veel ervaring in de screening en met landelijke projecten, in samenwerking met het RIVM en de collega regionale centra.
Werkdagen: maandag tot en met donderdag.

Dr. Maarten Knapen, medisch bestuurder
Is als gynaecoloog-perinatoloog in dienst bij de SPSZN in de functie van medisch directeur en brengt daarmee de benodigde vakinhoudelijke kennis in huis. Het accent van zijn   werkzaamheden ligt bij kwaliteitsmanagement, na- en bijscholing, wetenschappelijk onderzoek en het onderhouden van de vakinhoudelijke communicatie in brede zin tussen enerzijds de centra voor prenatale screening in de regio en anderzijds het centrum voor prenatale diagnostiek en het RIVM.
Bereikbaar op dinsdag, woensdag- en donderdagmiddag.

Drs. Ingrid Peters, coördinerend stafadviseur
Coördineert, adviseert en maakt beleid ten aanzien van contracten, financiën, kwaliteitsborging, onderzoek en deskundigheidsbevordering.
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag.

Mieke Kraan – van der Est, kwaliteitsadviseur
Doet onderzoek naar, en adviseert over kwaliteitszaken. Bekijkt samen met zorgverleners waar de kwaliteit van de zorg eventueel verbeterd kan worden.
Bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag.

Dr. Nicolette Ursem, wetenschappelijk adviseur
Aanspreekpunt voor Peridos. Verzorgt de halfjaarlijkse regionale casuïstiekbesprekingen in samenwerking met het Erasmus MC of één van de satellietziekenhuizen.
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Edith Spaanstra, stafassistent
Ondersteunt collega’s en zorgverleners bij praktische zaken met betrekking tot de screening, Peridos, gegevensafdracht, wachtwoorden, bijeenkomsten en dergelijke.
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag op 010-703 1332.

Tulin Bakkers, stafassistent
Ondersteunt collega’s en zorgverleners bij praktische zaken met betrekking tot de screening, Peridos, gegevensafdracht, wachtwoorden, bijeenkomsten en dergelijke.
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag op 010-703 7479.