Artikel Maligniteiten bij NIPT (NVTG)

Het in Nieuwsbrief 65 genoemde artikel ‘Maligniteiten als nevenbevinding bij de NIPT’ (Saes, NVTG 2019) is vanaf nu te vinden onder ‘links’ op deze website, bij literatuur en publicaties.